Gratis Studentlitteratur Linköping

Publiceringsdatum: 23/01/2017
 • Plats: Östergötlands, Linköping, sverige


Esiasson mfl. (2007). Metodpraktikan. Konsten att
studera samhälle, individ och marknad
300kr


Andersson, H & Kaspersen, L B (red) (2007),
Klassisk och modern samhällsteori. Lund:
Studentlitteratur
300kr


Davis, M. (1998) Los Angeles - utvärdering av
framtiden. Lund: Arkiv.
100kr


Sjöberg, K (red) (1999), Mer än kalla fakta
kvalitativ forskning i praktiken. Lund:
Studentlitteratur
50kr


Garpe, Björn, Blom& Roine Johansson (red) (2006),
Organisation och omvärld - nyinstitutionell analys
av människobehandlande organisationer.
Studentlitteratur
200kr


Jönsson I, Arnman G, Palme M & Trondman M (1993),
Skola, fritid, framtid. Lund: Studentlitteratur
100kr


Swärd H. (2008) Hemlöshet. Lund: Studentlitteratur
200kr


Goffman, E (2000), Jaget och Maskerna - en studie
i vardagslivet dramatik. Stockholm: Prisma
100kr


Meeuwissw A, Sunesson S & Swärd H (2006) Socialt
arbete. En grundbok Stockholm: Natur och kultur
300kr


Lilja & Mannheimer (2005). Forskningsmetoder i
socialt arbete
280kr


Swärd H, Egerö MA (red) (2007) Ligga till last,
Fattigdom och utsatthet. Socialpolitik under 100
år. Malmö: Glerrups Utbildning
100kr


Payne M (2008) Modern teoribildning i socialt
arbete. Stockholm: Natur & Kultur
300kr


Berk, L.E. (4th ed). Development through life
span. Boston: Pearson International
500kr


Johansson K. (1997) Huset vid flon. Norstedts
pocket
20kr
Kontakta annonsören Dela 

 

Relaterade annonser

 • "Arbetsgruppens psykologi" studentlitt.
  Böcker & Studentlitteratur Norrtälje 23/01/2017
  200.00 kr

  Säljer min helt oanvända bok "Arbetsgruppens psykologi", isbnr; 978-91-27-09571-7, ingår i Vårdadministratörutbildningens studentlitteratur.

 • Studentlitteratur Kulturvetarprogrammet
  Böcker & Studentlitteratur Lerum 23/01/2017
  Gratis

  Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=14...

 • Lärarprogrammet
  100.00 kr
  Lärarprogrammet
  Böcker & Studentlitteratur Lidingö 23/01/2017
  100.00 kr

  Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=08...

Kommentarer

  Lämna din kommentar (spam och stötande meddelanden kommer att avlägsnas)