100.00 kr Blandad kurslitteratur Norrköping

Publiceringsdatum: 23/01/2017
 • Plats: Östergötlands, Norrköping, sverige


Sandberg-Hultman, B. (2007). Enkel rolig och
nyttig kokbok för studenter som vill leva på annat
än bara spagetti och pulversås. (2. uppl.)
Stockholm: Hjalmarson & Högberg. 50 kr.


Tyerman, C. (2005). The Crusades: a very short
introduction. Oxford: Oxford University Press. 40
kr.


Skoglund, E. (2005). Konstsamtal, samtalskonst.
Cura bokförlag och utb AB. 50 kr.


Renberg, B. (2006). Språkets mirakel: om tänkande,
tal och skrift. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 200
kr.


Erikson, E.H. (1993[1950]). Childhood and society.
New York: Norton. 100 kr.


Topor, A. & Borg, M. (2008). Relationer som
hjälper. Lund: Studentlitteratur. 130 kr.


Erdis, M. (2003). Juridik för pedagoger. (2.
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 130 kr.


Hwang, P. & Nilsson, B. (2003).
Utvecklingspsykologi. (2:3. uppl.) Stockholm:
Natur och kultur. 200 kr.


Starrin, B. (red.) (1991). Från upptäckt till
presentation: om kvalitativ metod och
teorigenerering på empirisk grund. Lund:
Studentlitteratur. 50 kr.


Forsyth, D.R. (2006). Group dynamics. (4. ed.)
Belmont: Thomson / Wadsworth. 250 kr.


Fangen, K. (2011). Deltagande observation. (1:2.
uppl.) Malmö: Liber. 200 kr.


Workman, L. & Reader, W. (2008). Evolutionary
psychology: an introduction. (2. ed.) Cambridge:
Cambridge University Press. 300 kr.


Holmegaard, L. & Holmegaard, N. (2007). Den
kompletta guiden till Högskoleprovet. (1. uppl.)
Göteborg: Provision. 100 kr.


Asher, M. (2000). Vårt kroppsspråk. Stockholm: B.
Wahlström. 50 kr.


Grönlund, A., Tagesson, T. & Öhman, P. (2005).
Principbaserad redovisning. (2. uppl.) Lund:
Studentlitteratur. (2 Böcker + 1 övningsbok). 400
kr.
Kontakta annonsören Dela 

 

Relaterade annonser

 • Studentlitteratur Kulturvetarprogrammet
  Böcker & Studentlitteratur Lerum 23/01/2017
  Gratis

  Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=14...

 • Lärarprogrammet
  100.00 kr
  Lärarprogrammet
  Böcker & Studentlitteratur Lidingö 23/01/2017
  100.00 kr

  Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=08...

 • Studentlitteratur Förskollärare
  Böcker & Studentlitteratur Uddevalla 23/01/2017
  Gratis

  Inför köpet data = { id: "blocketd_visning_infor_kopet1", loadtype: "rsi_segs", lazyload: "0", params: "ADTECH;alias=blocketd_visning_infor_kopet1;loc=100;target=_blank;kvcounty=14...

Kommentarer

  Lämna din kommentar (spam och stötande meddelanden kommer att avlägsnas)